«Şərab-Nəqliyyat» ASC-nin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata dair məlumatlar