Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası 2017-ci il üçün maliyyə durumu barədə hesabatları açıqladı

Azərbaycan toplumunun milliyyətçi, vətənpərvər kəsimin amalını ifadə edən Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası  2017-ci il üçün maliyyə durumu barədə hesabatlarını açıqlamışdır. Cəmiyyətimizdə ictimai və siyasi təşkilatların ictimaiyyət və qanun qarşısında şəffaflıq və hesabatlıq prinsiplərinə əməl edərək Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdiyi hesabat sənədlərini oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.